Undgå dårligt arbejdsmiljø og få bedre økonomi i din virksomhed

Comments off 165 Views0


Dårligt arbejdsmiljø skal undgås. Vælg en motorløsning fra UB-let

Dårligt arbejdsmiljø koster kassen

Hvis der er dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, kan det føre til nedslidning og andre former for dårligt helbred. Det kan betyde højt sygefravær og evt. fratrædelse. Hvis der er dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads, går det både ud over personen, som oplever det, men typisk også kollegerne.

Hvis medarbejderen ikke kan passe sit arbejde, og det kan være en personlig tragedie for vedkommende, er det også dyrt for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal udbetale løn for et stykke arbejde, som ikke bliver udført.

Hvis fraværet skyldes ting på arbejdspladsen, som kunne være gjort bedre, er det vigtigt at løse problemerne, inden de opstår. Det er også vigtigt at være opmærksom på de samlede omkostninger, specielt de afledte omkostninger kan være svære at have fokus på.

De samlede omkostninger kan opdeles i:

  • Den del af fraværet, som skyldes ting på arbejdspladsen, og som derfor kan ændres, før det går galt
  • Omkostningerne til løn under sygdom
  • De afledte omkostninger

Læs også Arbejdstilsynets notat om arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker

Afledte omkostninger

Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, kan det betyde mange forskellige afledte omkostninger, f.eks.:

  • Tid til at lederen skal håndtere fraværet
  • Tid til at arbejdsmiljøgruppen skal anmelde, undersøge og analysere hændelsen
  • Honorar til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som Arbejdstilsynet kan påbyde arbejdspladsen at bruge for at få problemet løst
  • Tid til at HR-afdelingen skal håndtere fraværet
  • Lønforskel mellem en fastansat og en vikars timeløn
  •  Produktivitetstab ved brug af en urutineret vikar eller kollega.

Kæmper for et godt arbejdsmiljø

UB-lets motorløsninger er med til at gøre arbejdsmiljøet bedre ved at skåne medarbejderne, arbejdsdagen bliver mere effektiv, og medarbejdere kan fastholdes på jobbet. Gladere og sundere medarbejdere betyder bedre bundlinje for virksomheden.
Læs mere om UB-let og de tilpassede motorløsninger, vi tilbyder for at forbedre dit arbejdsmiljø.