Måned: september 2017

TRILLEBUS med BabyPower Delta el-motor. En "klapvognsbus" til 6 børn

MESSETILBUD på klapvogn med motor til 4-6 børn

Comments off 153 Views0

Messetilbud på Klapvogn til 4-6 børn

 

TRILLEBUS med BabyPower Delta el-motor. En "klapvognsbus" til 6 børn

TRILLEBUS med BabyPower Delta el-motor til 6 børn

Så kører vi ekstraordinært messetilbud på en sending af Trilles klapvogne med UB-let BabyPower Delta motorløsning.

Bestilling skal være os i hænde i senest søndag 01.10.2017

Tilbud på klapvogn med motor

Trille Quadro til 4 børn med motor: 21.495 kr. inkl. moms

Trillebus til 6 børn med motor: 23.995 kr. inkl moms

LINK til facebook video med Trille Quadro

LINK til TRILLEBus og TRILLE Quadro med motor på UB-lets hjemmeside

 

Priserne er afhentet i Vejle. Kan sendes mod betaling af fragt. Henvendelse på info@ub-let.dk eller telefon 75858022

Løft, træk og skub

Væk med løft, træk og skub

Comments off 172 Views0

Løft, træk og skub

– eller lad andre tage slæbet for dig!

Minimér risikoen for problemer med ryg, nakke og skuldre – med en motoriseret transportløsning fra UB-let, så du undgår løft, træk og skub.

Manuel håndtering på arbejdspladsen kan være årsag til mange forskellige fysiske arbejdsskader. Både på led, muskler, sener, kredsløb og nerver. Det er specielt de store, hyppigt gentagne og uventede langvarige belastninger af kroppen, der kan give skader.

Risiko for fysiske skader hænger sammen med:

• Den vægt, der skal flyttes
• Den kraft, der skal præsteres
• Metoden, der bruges – om der løftes, trækkes, bæres osv.
• Om der bruges egnede tekniske hjælpemidler
• Arbejdets tilrettelæggelse

Risikoen er større, når:

• Belastningerne er uventede
• Arbejdet er uvant
• Man er udsat for vibrationer eller arbejder i en foroverbøjet arbejdsstilling, inden man begynder på løftearbejdet

Skader pga. manuel håndtering kan f.eks. være:

• Diskusprolaps
• Hold i ryggen
• Slidgigt
• Rygbesvær
• Knoglebrud og forstuvninger
• Muskel- og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben

Træk og skub med forskellige kørende hjælpemidler er ofte en rigtig god løsning til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Træk og skub forekommer oftest inden for transportbranchen, bygge- og anlægsbranchen og inden for tjenesteydelser og service, så det er der, du skal være mest opmærksom.

Kilde: Med inspiration fra At-vejledning D.3.1.

Læs hele Arbejdstilsynets vejledning.

Målet med UB-lets produkter til industrien har altid været at forbedre arbejdsmiljøet ved at undgå skader. Desuden giver det også en mere effektiv hverdag og er positivt for virksomhedens samlede økonomiske resultater.

Læs mere om dine fordele

Her kan du se mere om vores motoriserede løsninger til industrien. Vi besøger gerne din virksomhed og giver en uforpligtende fremvisning. Kontakt os gerne.

Dårligt arbejdsmiljø skal undgås. Vælg en motorløsning fra UB-let

Undgå dårligt arbejdsmiljø og få bedre økonomi i din virksomhed

Comments off 165 Views0

Dårligt arbejdsmiljø koster kassen

Hvis der er dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, kan det føre til nedslidning og andre former for dårligt helbred. Det kan betyde højt sygefravær og evt. fratrædelse. Hvis der er dårligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads, går det både ud over personen, som oplever det, men typisk også kollegerne.

Hvis medarbejderen ikke kan passe sit arbejde, og det kan være en personlig tragedie for vedkommende, er det også dyrt for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal udbetale løn for et stykke arbejde, som ikke bliver udført.

Hvis fraværet skyldes ting på arbejdspladsen, som kunne være gjort bedre, er det vigtigt at løse problemerne, inden de opstår. Det er også vigtigt at være opmærksom på de samlede omkostninger, specielt de afledte omkostninger kan være svære at have fokus på.

De samlede omkostninger kan opdeles i:

  • Den del af fraværet, som skyldes ting på arbejdspladsen, og som derfor kan ændres, før det går galt
  • Omkostningerne til løn under sygdom
  • De afledte omkostninger

Læs også Arbejdstilsynets notat om arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker

Afledte omkostninger

Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, kan det betyde mange forskellige afledte omkostninger, f.eks.:

  • Tid til at lederen skal håndtere fraværet
  • Tid til at arbejdsmiljøgruppen skal anmelde, undersøge og analysere hændelsen
  • Honorar til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som Arbejdstilsynet kan påbyde arbejdspladsen at bruge for at få problemet løst
  • Tid til at HR-afdelingen skal håndtere fraværet
  • Lønforskel mellem en fastansat og en vikars timeløn
  •  Produktivitetstab ved brug af en urutineret vikar eller kollega.

Kæmper for et godt arbejdsmiljø

UB-lets motorløsninger er med til at gøre arbejdsmiljøet bedre ved at skåne medarbejderne, arbejdsdagen bliver mere effektiv, og medarbejdere kan fastholdes på jobbet. Gladere og sundere medarbejdere betyder bedre bundlinje for virksomheden.
Læs mere om UB-let og de tilpassede motorløsninger, vi tilbyder for at forbedre dit arbejdsmiljø.